بالی شو - بالهای جادویی

برنامه هوشمند تحت وب و اندروید دانش بنیان مدیریت زمان کودک و نوجوان با محوریت آموزش و پرورش خلاقیت از طریق بازی و انیمیشن است که در بخشهای مختلف طراحی و در حال ساخت می باشد و به زودی رونمایی می گردد.

برنامه هوشمند تحت وب و اندروید دانش بنیان مدیریت زمان کودک و نوجوان با محوریت آموزش و پرورش خلاقیت از طریق بازی و انیمیشن است که در بخشهای مختلف طراحی و در حال ساخت می باشد و به زودی رونمایی می گردد.برنامه هوشمند تحت وب و اندروید دانش بنیان مدیریت زمان کودک و نوجوان با محوریت آموزش و پرورش خلاقیت از طریق بازی و انیمیشن است که در بخشهای مختلف طراحی و در حال ساخت می باشد و به زودی رونمایی می گردد.برنامه هوشمند تحت وب و اندروید دانش بنیان مدیریت زمان کودک و نوجوان با محوریت آموزش و پرورش خلاقیت از طریق بازی و انیمیشن است که در بخشهای مختلف طراحی و در حال ساخت می باشد و به زودی رونمایی می گردد.برنامه هوشمند تحت وب و اندروید دانش بنیان مدیریت زمان کودک و نوجوان با محوریت آموزش و پرورش خلاقیت از طریق بازی و انیمیشن است که در بخشهای مختلف طراحی و در حال ساخت می باشد و به زودی رونمایی می گردد.