روباه آبی - بالهای جادویی

مجموعه انیمیشن روباه آبی

داستان روباه عاشق نقاشی ایت که در دنیایی دود زده ما انسانها دنبال آرامش و لذت بردن از طبیعت است.