مدیر تولید - بالهای جادویی

مسعود حاجی بابایی

مدیر تولید موسسه

کارگردان و تهیه کننده انیمیشن و آثار مستند

عضو هیات مدیره صنف انیمیشن ایران 23 سال سابقه فعالیت هنری