مدیر فنی - بالهای جادویی

روح الله بلوردی 

مدیر فنی موسسه 

خطاط، طراح وب سایت، اپلیکیشن و پشتیبانی فنی و برخط، اولین طراح فونتهای هوشمند نستعلیق و شکسته در قالب یونیکد

بیش از 25 سال همکاری با نهادها و سازمانها و طراحی بیش از 2000 وب سایت، مدیر گروه طراحان دیما