مدیرعامل - بالهای جادویی

داود مقدمی

مدیر عامل موسسه

نقاش، کانسپت آرتیست، کارگردان انیمیشن و طراح گیم

عضو صنف انیمیشن ایران، 25 سال سابقه فعالیت هنری و همکاری با شرکتها و استودیو های بین المللی